About Us

 

INDIAN ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, VENEREOLOGISTS AND LEPROLOGISTS

Maharashtra State Branch

2014-2015

PRESIDENT:


Dr. Haresh Timbadia

1005, Siddhi tower, Saibaba Nagar, Off S.V. Road, Borivali West.


HON. SECRETARY :

Dr. Shital Poojary

Skin OPD, 6TH Floor, College Building, K.J.Somaiya Medical College, Everard Nagar, Sion-Chunnabhatti, Mumbai: 400022
Email . : spoojary2004@gmail.com

VICE PRESIDENTS: Dr. Rashmikant Shah Dr. Vikrant Saoji
JT. SECRETARIES: Dr. Prashant Palawade Dr. Deepak Kotkar
ADVISORS: Dr. Vibhavari Nigale
Dr. Uday Khopkar
Dr. P.D.Joshi Patodekar
Dr. Vijay Zawar
TREASURER: Dr. Suneel Vartak
JT. TREASURER:
COMMITTEE MEMBERS: Dr. Ameet Valia
Dr. Anil Bhokare
Dr. Ashish Deshmukh
Dr. Chitra Nayak
Dr. Deepti Ghia
Dr. Govind Kale
Dr. Kiran Nabar
Dr. K. E. Mukadam
Dr. Mahesh Unni
Dr. Manish Gautam
Dr. Manjyot Gautam
Dr. Meghana Phiske
Dr. Nitin Dhepe
Dr. Prahlad Rathod
Dr. Prashant Jadhav
Dr. Rizwan Haq
Dr. Sharmila Patil
Dr. Sushil Pande
Dr. Sunil Ghate
Dr. Vaishali Nahata
Dr. Vijay Kesari
Dr. Yogesh Zawar