About Us

 

INDIAN ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, VENEREOLOGISTS AND LEPROLOGISTS

Maharashtra State Branch

2013-2014

PRESIDENT:


Dr.  Vibhavari Nigale

Kimaya Skin & Cosmetology Center 102, Kesarinath CHS, S. V. Road, Goregaon (W), Mumbai 62
Tel. No. : 022 – 2879 2929
Email . : vanigale@yahoo.com


HON. SECRETARY :

Dr. Manish V Gautam

209, J.K. Chambers, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai 400 703.
Mobile No. : 098210 12573
Email . : secretarymahaiadvl@gmail.com
Website . : www.iadvlmaha.com

VICE PRESIDENTS: Dr. Vijay Zawar Dr. Haresh Timbadia

JT. SECRETARIES: Dr. Pradyumna Vaidya Dr. Meghana Phiske
TREASURER: Dr. Rashmikant M Shah
JT. TREASURER: Dr. Kiran Nabar
ADVISORS: Dr. Uday Khopkar
Dr. Narendra Patwardhan
Dr. P. D. Joshi Patodekar
Dr. Satish Udare
Dr. Vinay Saraf

MANAGING COMMITTEE:

Dr. Ameet Valia
Dr. Anil Kolhe
Dr. Atiq
Dr. Anirudh Gulanikar
Dr. Balkrishna Nilam
Dr. Chitra Nayak
Dr. Dhananjay Damle
Dr. Govind Kale
Dr. Jitendra Gandhi
Dr. Kiran Godse
Dr. Manish Shah
Dr. Mahesh Unni
Dr. Manish Shah
Dr. Niteen Dhepe

Dr.Prashant jadhav
Dr. Prashant Palwade
Dr. Prahlad Rathod
Dr. Rahul Kote
Dr. Rajesh Kumar
Dr .Rizwan Shaikh
Dr. Shital Amin Poojary
Dr. Suneel Vartak
Dr. Sanjay Jogad
Dr. Sharmila Patil
Dr. Sunil Deshmukh
Dr. Sushil Pande
Dr. Vikrant Saoji
Dr. Vishalakshi V
Dr. Vivek Pai