About Us

 

INDIAN ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, VENEREOLOGISTS AND LEPROLOGISTS

Maharashtra State Branch

2014-2015

PRESIDENT:


Dr. Vijay Zawar

21, Shreeram Sankul, Opp Hotel Panchvati Vaikilwadi, Off M.G.Road, Nashik-422001
Tel. No. : 0253-2571820
Mob. No. : 09890160807
Email . : vijayzawar@yahoo.com


HON. SECRETARY :

Dr. Shital Poojary

Skin OPD, 6TH Floor, College Building, K.J.Somaiya Medical College, Everard Nagar, Sion-Chunnabhatti, Mumbai: 400022
Email . : spoojary2004@gmail.com

VICE PRESIDENTS: Dr. Haresh Timbadia Dr. Rashmikant Shah
JT. SECRETARIES: Dr. Vikrant Saoji Prashant Palawade
ADVISORS: Dr. Vibhavari Nigale
Dr. Uday Khopkar
Dr. P. D. Joshi Patodekar
Dr. Vinay Saraf
TREASURER: Dr. Suneel Vartak
JT. TREASURER:
COMMITTEE MEMBERS: Dr. Ameet Valia
Dr. Anil Bhokare
Dr. Chitra Nayak
Dr. Deepak Kotkar
Dr. Deepti Ghia
Dr. Ganesh Dhavalshankh
Dr. Govind Kale
Dr. Kiran Nabar
Dr. Madhuri Agarwal
Dr. Manish Shah
Dr. Manish Gautam
Dr. Manjyot Gautam
Dr. Meghana Phiske
Dr. Nagesh Kakode(Goa Branch)
Dr. Nitin Dhepe
Dr. Pradyumna Vaidya
Dr. Prashant Jadhav
Dr. Rizwan Haq
Dr. Sandeep Buddhadeo
Dr. Sanjay Jogad
Dr. Satyaprakash Mahajan
Dr. Sharmila Patil
Dr. Sushil Pande
Dr. Sunil Ghate
Dr. Vaishali Nahata
Dr. Vijay Kesari
Dr. V V Pai
Dr. Yogesh Zawar